การปรับปรุงคุณภาพลองกอง
 

ลองกองนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ที่รองลงมาจากยางพารา แต่ในช่วงของปีที่ผ่านมาผลผลิตของลองกองที่มีออกขายอยู่ตามท้องตลาดมีน้อยมาก สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ผ่านมาของภาคใต้ได้มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งปีทำให้ลองกองไม่ติดดอก คุณเฝน  เส็มอุมา  ซึ่งเป็นวิทยากรในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของลองกองแนะนำวิธีการให้ดังนี้

การจัดการหลังจากที่ฝนแล้ง/ทิ้งช่วง

  1. ให้เรากวาดโคนต้นลองกอง วิธีการกวาดคือให้เก็บใบไม้ที่ร่วงและหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบพุ่งของต้นลองกองให้หมดก็คือรอบทรงพุ่มจะต้องเห็นเป็นดิน
  2. หลังจากนั้นให้นับวันจากวันที่เรากวาดโคนต้นลองกองไปประมาณ 40 วัน ก็ให้รดน้ำสัก 3 วัน
  3. หลังจากนั้นให้สังเกตที่ใบลองกอง ถ้าใบเหลืองและเฉาแล้ว ก็ให้เราใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 8-24 -24 ต้นละ 2 1/2กิโลกรัม
  4. ให้รดต่ออีก 7 วันแล้วหยุดการลดน้ำ ส่วนการให้น้ำก็ให้ต้นละ 30 นาทีต่อวัน
  5. หลังจากนั้นให้ดูการเริ่มแตกดอก แล้วให้รดอีกน้ำอีก 1 อาทิตย์ แล้วก็ให้ดูดอกพอดอกเริ่มบานให้เราเลือกดอกที่จะเก็บไว้โดยให้ตัดช่อดอกที่อยู่ด้านบนกิ่งออกเหลือไว้เฉพาะช่อที่อยู่ใต้กิ่ง การไว้ช่อดอกก็ให้วัดระยะห่างของช่อดอกประมาณ 20 เซนติเมตรต่อ 1 ช่อ
  6. เมื่อลองกองติดผลแล้วให้ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่บำรุงผลจนกว่าผลจะใหญ่ ให้ใส่เดือนละครั้งใส่ประมาณ 1 กระป๋องนม
  7. การเก็บเกี่ยวให้นับเวลา 6 เดือนจากการติดดอก และ3เดือนจากการติดผล
  8. พอเราตัดผลเสร็จแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยชีวภาพประมาณต้นละ 5-7 กิโลกรัม และก็ตัดแต่งกิ่งพร้อมกันไปด้วย สำหรับการดูแลเรื่องการให้น้ำในช่วงที่ลองกองติดผลมีเคล็ดลับง่ายๆคือให้ดูที่ช่อดอกในตอนเช้า ถ้าเหงื่อที่ช่อผลก็แสดงว่าลองกองสมบูรณ์เรื่องของน้ำยังเพียงพออยู่

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถานีวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลา

เว็บไซต์  :  http://www.rakbankerd.com/view.php?id=717&s=2&w=%C5%CD%A7%A1%CD%A7

 

© Copyright 2010 Agricultural Research Development Agency (ARDA)
e-mail : arda@arda.or.th | tel : 0-2579-7435 | fax. : 0-2579-7235