เทคนิคการปลูกและดูแลลองกอง
 

เกษตรกรผู้ปลูกลองกองมักประสบปัญหาแมลงวันทอง เทคนิคง่ายๆ ในการป้องกันและกำจัดแมลงวันทองโดยวิธีการดักง่ายและปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมี

การเตรียมต้นลองกองให้สมบูรณ์ มีการสะสมอาหารเพียงพอต่อการออกดอก และให้ผลผลิตที่ดีในฤดูกาลถัดไป ซึ่งสังเกตได้ว่าต้นลองกองจะมีใบที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดใส เป็นมันตามธรรมชาติปริมาณหนาแน่นพอสมควร และไม่มีโรคแมลงทำลาย โดยภายหลังเก็บเกี่ยวลองกองควรจะแตกใบอ่อน 2 ชุด ใบอ่อนจะใช้เวลาประมาณ 30-50 วัน

เพื่อให้ใบแก่เร็ว การแตกใบชุดที่สองจะมีปริมาณมากกว่าชุดแรก เมื่อใบชุดที่สองนี้พัฒนาเป็นใบแก่ โดยปกติจะหมดฤดูฝนพอดี เมื่อลองกองพบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือ มีช่วงแล้งติดต่อกันนานประมาณ 40-50 วัน ลองกองก็จะออกดอก

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก มีดังนี้

การตัดแต่งกิ่ง
เกษตรกรควรรีบปฏิบัติทันทีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการควบคุมทรงพุ่ม และปรับปริมาณแสงให้ใบทุกใบมีโอกาสได้รับแสงอย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยให้ทรงพุ่มโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่เป็นที่สะสมของโรคและแมลง โดยเลือกตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนงภายในทรงพุ่ม กิ่งเป็นโรครวมทั้งขั้วผลที่ติดอยู่ทิ้งไป และอาจจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งครั้งที่สอง ถ้าหากพบว่ามีกิ่งน้ำค้างหรือกิ่งกระโดงแตกออกมาใหม่หลังจากการตัดแต่งกิ่งครั้งแรก เพราะกิ่งและใบเหล่านี้จะใช้อาหารมากกว่าทำหน้าที่สร้างอาหาร

การใส่ปุ๋ยบำรุงต้น 
หลังตัดแต่งกิ่งเสร็จให้กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยโดยเร็ว เพื่อเร่งการแตกใบอ่อน โดยใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยคอก 15-50 กก.ต่อต้น, ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 3-5 กก.ต่อต้น
(ปริมาณที่แน่นอนของแต่ละต้นให้พิจารณาจากอายุและขนาดของต้น ความสมบูรณ์ของต้น และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไปในฤดูกาลที่ผ่านมา)
ถ้าพบว่าลองกองแตกใบอ่อนไม่สม่ำเสมอภายในต้นเดียวกัน หรือใบอ่อนแตกช้า ควรเร่งการแตกใบอ่อนโดยการฉีดพ่นใบด้วยปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

การให้น้ำ
ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของใบ

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
ช่วงนี้ความชื้นในอากาศสูงจะพบโรคราสีชมพู โรคราสีขาว ทำลายกิ่ง ลำต้น และใบ หนอนชอนใบ และที่สำคัญที่สุดคือ หนอนชอนใต้ผิวเปลือก ควรหมั่นตรวจสอบและทำการป้องกันกำจัดอยู่เสมอ

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชื่อ - นามสกุล : คุณการปลูกพืช อายุ : 46 ปี
ที่อยู่ :  187 หมู่ที่2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซต์ : รักบ้านเกิด.คอม

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=1&s=tblblog

 

© Copyright 2010 Agricultural Research Development Agency (ARDA)
e-mail : arda@arda.or.th | tel : 0-2579-7435 | fax. : 0-2579-7235